Úvod do Logoterapie

6 týdenní kurz Úvod do Logoterapie pod záštitou Viktor Frankl Institute in Israel

Úvodní kurz je zaměřen na osobní obohacení a rozvoj. Je určen pro kouče, pomáhájící profese, i neprofesionály, a zaměřuje se na aplikaci logoterapie v každodenním životě.

Zvýšení odolnosti vůči stresu 

Zvýšení odolnosti vůči stresu pomoci přístupu Logoterapie a hledání smyslu života