Jak přistupujete ke změnám?

Zřejmě jste slyšeli, že každý z nás má preferovaný styl chování a komunikace. Pokud ne, tak vám ten váš pomůže odhalit diagnostika chování DiSC®, která je stálici mezi diagnostickými nástroji. Proč je tak populární?

Analýza profilu DiSC® je nástroj, který se používá k hodnocení chování. Písmena D-i-S-C představují osobnostní rysy, rysy chování nebo energetické faktory, které charakterizují čtyři stránky, jež dohromady tvoří celou naši osobnost. Každé chování v sobě máme více či méně z těchto rysů.

DiSC nám pomáhá rozpoznat lidské rozdíly a pomáhá porozumět lidem na našem pracovišti a komunikovat s nimi.

Nástroje DiSC®, které jsou založeny na více než 40 letech výzkumu, nám poskytují jazyk, jak vysvětlit a zvládnout rozmanitost, kterou zažíváme mezi lidmi kolem nás. Když získáte znalosti o svém vlastním nebo cizím profilu chování DiSC, můžete snáze zvládat a přizpůsobovat své chování ve vztahu ke kolegům. Je to například nezbytné, pokud se zabýváte projektem změny, kde je klíčová komunikace.

Když přizpůsobíte své chování tomu, čeho chcete dosáhnout, snáze dosáhnete požadovaných výsledků a svých cílů. Analýza profilu DiSC je k tomu mimořádně dobrým nástrojem.

A jak to celé souvisí s tematikou stresu? To právě můžete posoudit podle toho, jak reagujeme na změny. Obecně platí, že pokud nějaká výrazná změna nebo stresová situace trvá příliš dlouho, pak se dostáváme do spirály stresu. Záleží jen na naše osobní odolnosti, znalosti svých vlastních reakcí a schopnostech komunikovat s ostatními, a v neposlední řadě, i na možnostech regulovat vnější faktory změny.

Různé styly chování, různé přístupy ke změnám

D-styl (Dominance) je aktivní a tázací. Charakterizuje lidi přímé, silné a s přímými postoji. Má rád změny, často riskuje, vyhledává nové příležitosti, miluje výzvy a vše je pro něj naléhavé.

I-Styl (Vliv) je aktivní a přijímající. Charakterizuje lidi, kteří jsou společenští, nadšení a živí. Mají tendenci přehlížet změny, vyhledává nové informace ke sdílení, rád poznává nové lidi, hledí do budoucnosti a taky se snadno se nechá rozptýlit.

S-Styl (Stabilita) je ohleduplný a vstřícný. Charakterizuje lidi, kteří jsou mírní, vstřícní a trpěliví ve vztahu k chybám druhých. Dobře odolává změnám, často potřebuje čas na zpracování informací, změny narušují jejich rytmus, obecně vyhledává klid a harmonii, jeho city mohou být lehce zraněny.

C-Styl (Dodržování pravidel) je přemýšlivý a tázavý. Charakterizuje lidi, kteří jsou analytičtí, rezervovaní a přesní. Má obavy ze změny, chce důkazy a potvrzení, může se "zaseknout", vyžaduje důslednost, je skeptický.

Změna je nevyhnutelná

Ať je váš styl jakýkoliv, budete reagovat na výrazné změny v těchto 4 fázích:

Šok - velké změny pocítíte jako výbuch. Můžete se cítit vyčerpáni nebo otupělí. Ale, pokud můžete, buďte stateční a dívejte se na situaci objektivně, sbírejte informace. Čemu vás učí nová situace? Strach a vztek jsou vedlejšími produkty změny a je naprosto normální, pokud je pocítíte. Neskrývejte svoje pocity, ale nedávejte jim vás ovládnout. Přizpůsobení se změně, pokud nechcete, aby vás změna "semlela". Nakonec budete muset změnit svoje postoje a chování. Vaše zkušeností z minulosti vám pomůžou se posunout do budoucnosti. Přijetí znamená, že nakonec najdete způsob jak se přizpůsobit situaci a pokračovat. Budete moci si stanovit nové cíle a najít novou motivaci.

Nikdy nevíte, kam vás změna zavede. A nakonec i z těžké situace dokážete vytěžit.