O logoterapii

Logoterapie je léčebný přístup, který vytvořil Dr. Viktor Frankl (1905-1997), psychiatr, neurolog, přeživší holocaust a autor bestselleru A přesto říci životu ano.

Logoterapie je založena na třech principech:

Svoboda vůle: Lidské bytosti nejsou determinovány, ale samy se určujíVůle ke smyslu: Lidské bytosti jsou motivovány vyššími hodnotamiSmysl života: Život má smysl nezávisle na našem vnímání

Logoterapie se účinně využívá při léčbě depresí, závislostí, nemocí a nejrůznějších terapeutických problémů a je obzvláště užitečná pro lidi, kteří ztratili smysl a cíl. Logos je řecký výraz pro "smysl". Logoterapie je tedy léčení prostřednictvím smyslu. O kvalitě vašeho života nerozhoduje to, co se vám v životě přihodí, ale váš postoj k tomu, co se děje.

Perspektiva je rozhodující. Logoterapie mění váš pohled na sebe sama, mění váš pohled na život a mění váš vztah k lidem a věcem.

Smysl života

Jak logoterapie mění váš pohled na sebe sama?

Pomáhá vám podívat se na sebe z vnější perspektivy. To je užitečné dvěma způsoby. Za prvé, když se vidíte z vnější perspektivy, můžete se nezaujatě podívat na to, co děláte, a rozhodnout se: "Kým chci být?". A pak nejste uzamčeni ve svém chování. Můžete se posunout a změnit a BÝT tím, kým chcete být.

Když se navíc soustředíte na smysl, a ne na sebe, najdete "proč", pro které chcete žít, něco, na čem vám záleží víc než na úzkosti, která je hnacím motorem vašeho chování. To poskytuje silnou a mocnou motivaci změnit své chování kvůli někomu nebo něčemu, na čem vám záleží.

Jak logoterapie mění váš pohled na život?

Vše je vnímáno ve smysluplných souvislostech. Tak například kontext vězně v koncentračním táboře, který dává kousek chleba někomu, kdo umírá hlady, má v kontextu toho, co se děje, význam, který by neměl, kdyby někdo žijící v přepychu dal někomu krajíc chleba. Když někdo, kdo se léčí ze závislosti, řekne "Ne, děkuji" na sklenku dobrého vína, má to význam v kontextu, který by to nemělo pro někoho, kdo nikdy závislý nebyl. V prvním případě je to projev neuvěřitelné obětavosti. V druhém případě je to projev neuvěřitelné odvahy. Nezištnost a odvaha jsou příklady toho, co je důležité. Naučíte se soustředit na důležité věci.

Když se na život díváte tímto způsobem, problémy se stanou něčím víc než jen "něčím k řešení". Problémy a výzvy jsou surovinou, s jejíž pomocí lze uskutečnit pozitivní změnu. Někdo, kdo se zamýšlí nad svým problémem, říká: "Nikdy předtím jsem to takhle neviděl." To je pravda. A pak se tentýž problém, který se předtím jevil jako velký, nyní změní v něco, co mu slouží.

Jak logoterapie mění váš vztah k lidem a věcem?

Stále vedete dialog. Pochopíte, že jste tu z nějakého důvodu, že všechno, co děláte, má význam. Proto jste vůči někomu nebo něčemu zodpovědní. Ve skutečnosti jste zodpovědní před svou představou o tom, kým byste skutečně měli být. Takto nahlíženo, nikdy nejste nezaujatým pozorovatelem. Jste neodmyslitelnou součástí světa a máte jedinečnou a nezastupitelnou roli v celkovém obrazu věcí.

Tento článek byl převzat z webu https://themeaningseeker.org